closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H:s Burgaraaff./

622½

5

ld

voor

voor

vellen

voor

voor

Vervolg der Neederlandse Koopmanschappen

Cugt Leer kosten inkoops zonder ongelden

Lasten van Batavia

vragt uit Neederland na de Hoofdplaats 20 prC:

Redico van de Zee 5 p:r C:

intressen op ’t uijtgeschooten Capitaal @ 3 pC: 'sjaars p„r de twee gesusters d

17„e

maij 1785 aldaar bekoomen ingenoome en den 14 Janu: 1786 p„r den tempel herwaards gesonde komt

dus voer / dat aldaar geleegen heeft 2 p=C

Een pC: administratie ongeldens

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaeren

Resico van de zee 6. pC

intressen @ pC: in ’t Jaar komt voor

1 vellen dat alhier geleegen heeft 2/m aangebragt p„r den tempel en verdebiteerd onder ult

tb2:

/J: L:/ kosten enkoops ƒ 1: 13: reek„t p::

ƒ —:17:8

4vellen die alhier geleegen hebben 26/m p„r als even aangebragt en verdebiteerd onder ult„o

deeses kosten inkoops ƒ 46: 12: reek„t pC

„410.12

Eer en halff p:C: administratie engelden

spijkers in z„t kesten inkoops zonder ongelden

Lasten van Batavia

vragt uit Neederland 20 pC:

Recico van de tee 5 pC:

intressen op ’t uijt geschooten Capitaal @ 3 p:C: 'sjaars komt voor 2/m d=o

Cal

Culeere op de Hoofdplaats geleegen hebben vermitt bij factuur niets geno

eert

staat tot dat deselve p„r ’t schip den tempel in A„o 1786 hernaards gesch

den

zijn reek„t pC

een pC: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkesten van schip en dienaeren 12½ pC:

Resico van de Zee 6 p:C

in teessen @4½ pr C: 's Jaars komt voor 7/m alhier geleegen hebben zijnde p„r even gem: en in

a„o 1786 aangeb: en verdebiteerd onder u„o deeses reek„t 10 7/8 pC

een pC: administratie ongelden