closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H:s Burggraaff/

4

8

lb

voor

voor

lb

voor

voor

Vervolg der Neederlandse Koopmanschappen

Spaans groenkoster inkoops zonder ongelden

Lasten van Batavia

vragt uijt Neederland naar de hoofdplaats 20 p:C:

Resico van de Zee 5 pC:

intressen op ’t uijtgeschooten Capitaal @ 3 p:rC: 's jaars komt voor 2/m. dat Calculatiefa

„gen heeft zijnde bij factuur niets genoteert tot dat ’t zelve p„r do pantjallang de Sne

31 december a„o p„o herwaards getenden is reek„t ¾ pC:

Een p:C: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaaren 12½ pC:

Redico van de zee 6 prt

Jnteessen. @ pC: 'sjaars komt voor 6/m dat alhier geleegen heeft zijnde p„r de pantj: de

den 1 maart alhier aangeb: en verdebiteerd onder utt„o deeses reek„t 274 pC:

Een, een halff pr: administratie en gelden

Vermiljoen Kosten inkoeps zonder en gelden

Lasten van Batavia

vragt uit Neederland naar de hoofdplaats 20 p:C:

Resico van de tie 5 p:C:

intressen op ’t uitgeschooten Capitaal @ 3 pC: sjaars Kemt voor 2/3 dat Calculeere of

geleegen heeft zijnde bij factuur niett genoteerd tot dat t zelve op den 12 maart 1780,

Krootwijk hernaards gesenden is reek„t pC:

Een p:C: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernements

onkosten van schip en dienaeren 12½. p:rC:

Retico van de tee 6 p:C:

Jntressen @ pC: in’t Jaar komt voor /m dat alhier geleegen heeft

de in anno 1783 den 20„e Junij per ’t schip ’t huiste 3rootwijk alhier

„bragt en verdibiteerd onder A„o deeses reek„t 23¼ p: C:

Een en Een halff p: C: administratie ongelden

daar ge

heid de

Snelhee

& hoofd

t huijs

als

aang