closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H:s Sourgaraaff.

39

2

lb

voor

voor

lb

voer.

—:

Voor

Vervolg der Neederlandse Koopmanschappen.

wittlood kosten inkoopt zonder ongelden

Lasten van Batavia

vragt uit Neederland na de hoofdplaats 20 pC:

ridico van de Zee 5 p:C:

inteessen op ’t uitgescooten Capitaal @ 3 p:C: 'sjaars komt voor 3/ dat Calculeeren op de

hoofdplaats geleegen heeft als zijnde bij factuur niets geniteert tot dat ’t zelve p„r ’t schip de tempel

op den 23 febr: 1785 herwaards gesonden is rek„t pC:

Een piC: administratie ongele en

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip s dienaaren 12½ p:C

Resico van de zie 6 pk

intressen 24½ prC: 's jaard komt voor 2/m dat alhier geleegen heeft aangeb:t p„r de zempel a„

21 Junij 1785 en verdibiteerd onder u„o deeses reek„t 93¾ pCt

ber en halff prC: administratie ongelden

Geelen Ooker kosten inkoops zonder engelden

Lasten van Batavia

vragt uit Neederland naar de hoofdplaats 20 pC:

Resico van d Zee 5 p=t:

intressen op ’t uitgeschooten Capitaal @ 3 pC: sJaaas komt voor 3/m dat Calcuae op de

1783

plaats geleegens heeft zijnde bij factuur niets genoteerd tot dat deselve op den 12 maat

schip ’t huis te krootwijk herwaards getonden is reeh„t pC:

Een p:C: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaeren 12½ p=rC:

Resico van de Zee 6 p=rC:

p„o 9

int reffera @ pC: 's jaars komt voor /m dat alhier geleegen heeft als zijnde aang

bodem op den 26 Junij daar aan en verdibiteerd onder ult„o deeses reek„t 23¾ pC

Eenen een halff: prc: administratie en gelden