closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H:s Burggraaff /.

2

Vervolg der Neederlandse Koopmanschappen

Rollen Floers of Lampber Crips kosten inkoops zonder ongelden

Lasten van Batavia

vragt uit Neederland naar de hoofdplaats 20 p:C:

voor

Redico van de Zee 5pt:

intressen op ’t uijtgeschooten Capitaal @ 3 pC: 's jaars komt voor /m dat aldaer geleegen beef

in de maand meij 1785 p„s ’t schip spaaren aldaar aangebragt den 14 Januarij 1786 Jr

tempel herwaards getonden reek„t 2 pC:

Een p:C: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaaren 12½ pC:

voor

Resico van Zee 6 pC:

Jntressen da½ pC: s Iaars komt voor 7/m dat alhier geleegen

als Zijnde den 7„e Iunij 1786 p„r even gemelde bodem alhier aan

en verdebiteerd onder u„o deeses rech„t 10 /8 pC:

Een en een halff p:C administratie ongelden

Den inkoop van de verkoop zo meede de Verliesen van de winste

0 Blijkt dat op de Neederlandse koopmanschappen nog gewonnen

es zijnde

den

heeft

gebragt

rfgel

is