closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H:r Burggraaff:)

28

6

Vervolg der Cormandelse koopmanschappen

ƒ„

Guinees gem: gebl Bemilip„ kosten inkoopt zonder onrgelde

Lasten van Batavia

voor

onkosten van schip en dienaeren 2 2/5 pC:

Resico van de Zee 7 pC:

intressen @ 9 p:C: in ’t Jaar komt voor /m dat op de hoofdplaats geleegen hebben al zijnde

december p„r de valk van de kust ontfangen en den 24. deer maend p„r ’t schip Hoorn herwaa

gesonden reek„t ¾ p:rC:

Een p:r C: administratie ongelden.

Lasten in dit Gouvernement

voor

onkosten van schip en dienaeren, 19 p: C:

Redico van de Zee 6 pC:

intressen op het uitgeschooten Capitaal @ p:C: 'sjaars komt voor /m: dat hier ge

„gen hebben zijnde aangebragt den 12 maart per even gemelde boden en verdiceerd om

u„o Junij J: S:/ reck„t pC:

Een e Een halpp p:C: administratie ongelden

Gingan Tenasse kosten inkoops zonder ongelden.

p„s

Lasten van Batavia

voor

onkosten van schip en dienaeren 2 2/5 pC:

Resico van de Zee 7 p:C:

k: de maa

intressen @ 9 p:r C: 'sjaars komt voor /m dat op de hoofdplaats heeft zijnde aldaar aang

Saamheid den 19 Janu: 1779, herwaards gesonden p„r asia den 29 daar aan reeke

3/8 pr

Een prC: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

voor

onkosten van schip en dienaeren 19 p:C:

Resico van de Zee 6 p: C:

intressen op ’t uitgeschooten Capitaal @ p:C: kemt voor

5 p

die 2/m alhier inverkogt geleegen hebben zijnde aangeb: den 6 april 1779 p„r even g

schip

verdeliteerd onder u„o Junij J:L:/ Kosten inkoops ƒ 16: 11:- —: reek„t 41¼ p:C:o

ƒ 6: 16

1„

1:

die 2/m geleegen heeft e onder u„o deeses, verkogt is ƒ 3: 6: —: 42 p:C:

voor

Een v'eer halff p:C: administratie ongeld en

Een Lij

den onkoop van den verkoop zo meede de verlieden van de winsten afge

zo blijkt dat de Cormandelse koopmanschappen nog gewennen is