closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: W: Bounggraaff/.

6337½

Vervolg der Louratte Koopmanschappen

lb

Iarwe Zourast kosten inkoops zonder ongelden

Lasten te Batavia

onkosten van schip en dienaaren 7 1/5 pC

voor:

Resico van de Zee 9 pC:

intressen op ’t uijtgeschooten Capitaal @ pC: fjaars kemt voer 23/3 dat op de hoofd plaats

geleegen heeft zijnde bij factuur niets genoreelt tot dat deselve per

’t schip 't Meeuwtje op den 27„e December A„o p„o herwaards

gesonden is reek„t 1 1/8 p: C:„

Een pC: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaaren 19 p:rC:

voor

Redico van de Lee 6 pC:

Jntressen @ pC: 'smaands komt voor 2/m dat alhier geleegen hebben

zijnde deselve per gemelde bodem op den 4„e Februarij daar aan hier

aangebregt en verdebiteert onder u„o deeses reek„t p:C:

Een, eens halff p:rC: administratie ongelden

Den verkoop van den inkoop ende winsten van de verliesen afge

zo blijkt dat hier op verlooren is

trok