closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H:s Sourgaraaff /.

400

7

voor

voor

341 p„s

59„

peet

voor

voor

D

Bengaalse Koopmanschappen

Chitsen Cassembasaars kosten inkoops zonder engelden

Lasten te Batavia

onkesten van schip en dienaaren 475 pC:

Redico van de Lee 8 pC:

Jntressen op ’t uijtgeschooten Capitaal @ 9 p: C: sjaaas komt voor 4/m dat op de hoepplaats

geleegen hebben als zijnde in September a„o p„o p„r rotterdams welvaaren van bengal aange„

„bragt, herwaards gesonden p„r Hoorn den 27„e xber J:L:/ Reek„t 3 pC

Een p:C: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

enkotten van schiper dienaaren 19 p:C

Resico van de zee 6 prC:

Jnteessen p:rC: 'sjaars komt voor

die 3/m geleegen hebben als zijnde per eeven gemelde bodem op den 12. maart /:S:/ angeb:en

ƒ 13

verdibiteert onder 14 Junij J: S: kosten inkoops ƒ 1156: 4: rech„t p:C: 1 7/8

die In geleegen hebben aangebragt als eeven en verkogt onder dato deeses kosten in

koops ƒ 200: 4 reekent p:C: 1 7/8

Een een halff p:C: administratie ongelden

Armosijn Effene dubbelde Bengaals kosters inkoops sonder ongelden

Lasten te Batavia

onkosten van schip en dienaeren 415 pC

Redico van de Lee 8 pC

Jntressen op ’t uijtgeschooten Capitaal @ 9 p:rC: 'sjaars komt voor 2/m dat op de hoopplaass

geleegen hebben, zijnde, ’t zelve en september 1785 p„r

Bengaalt marchand alda aangeb

de 27 xber: 1785 p„r 't meeuwtje herwaards gesenden reetr„t 11¼ pC

Eer p:C: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkotten van schip en dienaeren 19 pC:

Redico van de zee 6 pC

t gem:

Jntressen @ pC: sjacs komt voor 2/ dat alhier geleegen heeft sijnde aangebragt

bodem op den 4 febr: A„o p„o en verdebeteerd onder u„o deeses reek„t 7 7/8 pr=t

Een een halff pC: administratie ongelden

Den inkoop van den verkoop ende verliesen van de winsten afgetrekt zijn

zo blijkt dat hier op geprofiteerd is