closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H:s Burggraaff/

1359¾

42

en e

Indiasche Producten

lb

Leeper swarte geharpte kosten inkoopl zonder engelden

Lasten van Batavia

de

Jntressen op t Capitaal @ pC: sjaars komt voor 32/m dat Calculeere op

voor

hoofdplaats geleegene heeft, zijnde deselve in November d„o p„o p„r inlande

vaa

„huigen herwaards gesonde reek„t pC

de administratie ongelden zijn bereeds te lasten gebragt

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaaren 19 p:C

voor

Resico van de Zee 6 p:C

intressen @ p:C: in 2 Jaar komt voer /m dat alhier geleegen heeft zijnde aangebra„

als eeven en verdebiteerd onder ult„o deeses reek„t 33/41 p:C:

Een een halff p: C: administratie ongelden

Coffij Boonen kosten inkoops zonder ongelden

l

Lasten van Batavia

Jntressen op ’t uijtgeschooten Capitaal @: p:C: 's jaar komt voor 2/m dat Calculer op de

voor

hoofdplaats geleegen hebben zijnde bij factuur niett genoteert tt dat de

selve den 3„e Januarij I: S:/ per de pantjallang ’t beleijd herwars gese„

„den zijn reeks„t 11/4 pC.

d’ administratie ongelden zijn bereeds ten Lasten gebragt

Lasten in dit Gouvernement

inkosten van schip e dienaaren 19 pC:

Resico van de zee 6 pC:

=

intressen a pC: 'sjaars komt voor

18774 l

die I alhier geleegen hebben zijnde den 20„e maart J:S: Leven gem: pantjallei alhier

—:4:

1

aangeb: en vradebiteerd onder a„o Junij J: L:/ korten inkoops ƒ 19: 7: —: eens„t 1 7/8 p:

ld die I geleegen hebben aangeb: als eveni en verkogt onder u„o deeses kosten inkoops ƒ 119: 13:88: 2„ 14pt: 2:4:

117274

voor

Een en een halff pC: administratie engelden