closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H:s Burggraaff./.

1683

69

l

1oor

vervolg der Indiase Froducten

Cattoene Gaeren, Javaas kosten inkoops„

Lasten ter Batavia

intressen op ’t uijtgeschooten Capitaal @ p C: sjaars komt voor 2/ da

op

do

Hoofdplaats geleegen heeft zijnde ’t Zilve in de maand November 178:

uijt

be boven Landen ontfangen en herwaards gesonden p„r ’t schip Aoorn

op de

24 xber: a„o p„r reek„t 18 3/8 pC:

de administratie ongelden zijn bereeds ten lasten gebragt

Lasten in dit Gouvernement

inkosten van schip en dienaerin 19 pC

Redico van de Zee 6 p:C:

Jntressen @ p:C: 'sjaars komt voor 6/m dat alhier geleegen heeft zijnde

t te

per gemelde bodem op den 12 Maart I: S:/ alhier aangebragt en verdebiteerd. onder

ulti

deeses reek„t pC

Een en halff pl administratie ongelden

lb

Zout Javaas kosten in koops zonder ongelden

Laslen te Samarang

voor

Jntressen op ’t uijtgeschooten Capitaal @ p:C in ’t Jaar komt voer 3/ dat Ca„

„leere op de Samarang ingekogt geweest is tot dat 6 Zelve den 15 Januarij d„o 75

p„

Meeuwtje herwards gesonden is reek„t 1/8: p:C

de administratie engelden zijn bereeds ten lasten gebragt

Lasten in dit Gouvernement

voor

onkosten van schip e dienaare 19 pC

Resico van de Zee 6 pC

Jntressen @ p:C 's Jaars komt voor 2/m dat alhier geliegen heeft zijne de

t

zelve per gem: bodem den 4 februarij A„o p„o alhier ongebragt en verdebiteer ennde

ult„o deeses reek„t 7 7/8 pC

Een en een halff p:C: administratie engelden

Den inkoop van den verkoop en de Verliesen van de winsten afgetukken

to blijkt dat op dit producten gewonnen is