closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H:s Burggraaff

11½

Ceijlonse koopmanschappen

Caneel kosten inkoops zonder ongelden

40

Lasten van Batavia

Onkosten van schip en dienaaren 16 7/8 pC:

voor

Redico van de Zee r p:C:

Jntressen op’t uijtgeschoon Capitaal @ p:C: In ’t Jaar komt voor 2/m dat op de

„plaats geleegen heeft tot dat deselve per de pantjallang de Jonge Paas

A„o 1786 herwaards gesonden is reek„t 178 p:C

Een p:r C: administratie ongelden

Vasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaeren 12½ pC:

voor

Resico van de tee 6 pC

Jntressen op ’t Capitaal p:C: 'sjaars komt voer

lb die 2/m geleegen hebben zijnde aangebragt p„r gem: bode op den 14 November

„teerd onder ult„o febr: J: L:/ kosten in koops ƒ 2: —: —: reck„t 6 pC

die 2/ geleegen hebben zijnde aangebragt als eeven en verkogt onder u„o deeses

Koster Jnkoops ƒ 1:10:8: reek„t pC:

Een en een halff pC: administratie ongelden

Den inkoop van den verkoop afgetrokken zijnde

Zo blijkt dat hier op Gewonnen is

kooft

s in

redel

ƒ :21