closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H:s Burgaraaff ./.

Ambon en Bandasa Producten

Foelij kosten inkoops zonder ongelden

H

Lasten van Batavia

onkosten van schip en dienaeren 17½ p:C:

1oor

Redico van de Zee 7 p:C:

=

Jntressen op ’t uijtgeschooten Capitaal @ 4½. p„l C„o 's jaars komt voor 2/:

Calci

„leere op de hoofdplaats geleegen hebben tot dat deselve per ’t schip

t

meeur

„tje op den 27„e xber: 1786 herwaards gesonden zijn reek„t 1 7/8 p:C:

Een p:C: administratie en gelden

Lasten in dit Gouvernement

voor

onkosten van schip e dienaeren 12½ p:C:

Retico van de Lee 6 pc

in tressen @ p: C: sjaars komt voor 26/m dat alhier geleegen hebben zijnde per gem: boden op de 4,

febr: a„o p„o alhier aangeb: en verkogt onder ult„o deeses reek„t 7 pC

Een, Een half pC: administratie ongelven

lb

Nooten muschaaten kosten inkoops zonder ongelden

Lasten te Batavia

voor

onkosten van schip„ dienaeren 17½½ pC:

Resico - de zee 7 pt

Jntrissen @ pc: sJaars komt voor 3/m dit Calculeeren op de hoofdplaats geleegen

hebben tot dat deselve per ’t schip 't meeuwtje op den 27„e december 174 perwar

gedenden zijn reek„t 1 7/8 pC:

Een p:C: administratie engelden

Lasten in dit Gouvernement

voor

enkosten van schip en dienaeren 12½ pC:

Redico van de Zee 6 pC:

in tressen op ’t uitgeschooten Capitaal @ p: C: sjaars komt voor

178.

dit zim geleegen hebben zijnde aangebragt en p„r gem: bodem op den 4 febr: A„o pr„o 3 end aea on

ult„o febr: J: L:/ kosten in koops ƒ —:1:8

b die /m geleegene hebben aangebragt als Even en verkogt onder dato deeses kr

1

„len in koops ƒ 1:—: —: reek„t 7/8 p:C

Een Een halff p: C: administratie ongelden