closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H:s Burggraaff/

11

ld

voor

200

Vervolg der Ambon en Bandasa Producten

Nagulen kosten inkoops zonder ongelden

Lasten te Batavia

onkosten van schip en dienaeren 17½ pC

Resico van de Lee 7 pC:

Intressen op ’t uitgeschooten Capitaal @ pC: sjaars komt voor 2/m dat Calcul

ren

op de Hoofdplaats geleegen hebben tot dat deselve de 27 december 1786 p„

7 schip

meeuwtje herwaards gesonden zijn Reekent 17/8 pt

Een pC administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaeren 12½ pC

Redico van de tee 6 p:C:

intressen @ pC: sjaars komt voor

VEld die zn geleegen hebben tot dat deselve per gem: boden de 4 februarij d„o p„o alhier aangezijn e verde„

beteerd onder ult„o febr: J:2:/ kosten inkoops ƒ 2: 15: reek„t 4 7/8 p=Ct

ƒ : 2:12

4 lb die in geleegen hebben aangeb: als even verkogt onder dato deeses kesten inkoops ƒ1:7:8 reik„t 77/8 pC

:2

Een en Eln halff pC: administratie engelden

Den inkoop van den verkoop afgetrokken zijnde

zo blijkt dat hier op gewonnen is

JLanas Roducten

1

180132.

n0 lb Reijst

4047 2/3 bosse

Padij