closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

A Klop

131.

Benraaie Resien volgens de Boeken

alhier Berustende beloopen Eene somma van ƒ 680323:6:8 en besta

in de volgende Posten, te weeten

Contanten den deesen Gouvernemente

144269

19

Nederlandsche koopmanschappen

8

17

3173:

Cormandeelsche koopmanschappen

28000

15

8

Zouratse Koopmanschappen

16

3807

Iapanse koopmanschappen

23

14

8

Malakse Koopmanschappen

73:

18

8

Bataviase koopmanst

680:

14

8

Iavaasche Producten

11

8

Producten ten deesen Gouvernemente

2921:

9

8

Specerijen

12

8

8

Liever werken

1463

18

8.

Huismeubelen

240.

6

Schreijff Gereedschappen

11

173

Pakhuis Goederen

859.

11

Schilder Behoeftens

148.

6: 8

Schenkagie Goederen

274.

15

Leguls alhier Geslagen

50.

13

Diverse Provisien

6207:

8

Slaaven en Slavinnen over 11 stuks

732.

14

Bustiaalen ov 17 stuks Paarden

501

14

De Arthillerij

2

95258

D' Equipagie opzigter

16821:

8

14

scheeps Timmerloots Corderen.

116.

1.

8

Blokkemakers Gereidschappen

14

10

buisers Gereldschap pen

4

90

8

17042.

De wapenkamer

244 54

Transporteere

ƒ 330339:

1

10

7.

9

8

8

8

8

8