closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

A Kolop

134.

De Generaale Restanten volgens der Negotie Boeken, alhier berurende bebe„

weeten

„pen een Somma van ƒ688323: 6:8 en bestaan in de volgende Posten, te

In de Groote Geld Cassa

Ducatons Zilvere

20922: 140

69043.10.

4

1412800:

duijten koopere

8830: —:

zak

Paijement Nieuw Neederlands

54 3/500„

16219:16:

2325:

Spaars aan kopstukken

6277:10

De Contanten in de Groote geld Cassa Tellen

100370:16:

In de Kleene Geld Cassa

4751:16:8

In de kleene winkel

2356:2

De Gesamentlijke Contanten ten deesen Gouvernemente Tellen

107478

8

Neederlandse Koopmanschappen ƒ 3173

17:8

Blik dubbeld

292

g: bb:

88.

5:8

Enkeld

330

5:8

30:

Brande wijn

feld:

884„

14:19:—

glaade ruiten

112:

p„s

36: 5.

hoep ijzer

50

1914

207:

4„

19:—

Jugt Leer mus covids

1„

2

23

4:

—„

kooper in zoort

l0

1999

74

1230:14:8

Lood in zoort

1411:

718

193: 2:8

Sloot plaaten

176

29:19:8

spijkers in zoort

2252.¾

331:9:8

staal

802:78

160 1:8

ijzer in zoort

11368¾

790: 1:8

Genever

29¾

37:10: 8„

3173

Cormandelse koopmanschappen

Guinees fijne gebl: C„s S: 72: br: 2: Cob:

622:10:

24

—„

Af: J

Gingam penasse Nagepatnams

38

125:13

8

Guinees gem: gebl: kust 2: 50 br: Cob:

346

3365:

2:—

guinees groff

22

225: 4:8

50

Tafel Guinees

1052

31

12:

Guinees groff gebb kust van 14 poenj:

1031

8.

78.

13290.

morissen feijn

3 Z„ L: 20 br Cob:

388

4382.

1

guinees gem: 'sComp„s oube Z„t bem: patn:

148

2170

17:

guinees feijn van 20 poentj:

2:

2037

101

8

Guinees gem:

portonop: 1: 2 z„t

19:8

12

113.

Roemaals Ruijte Groote

124

615

5.8„

28000:15:8

Hq

Transporteere

ƒ 138653.

7:8

14

17.

18