closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

Vervolg der Generaele Restanten van Anno

P„r Transport

Specerijen in de kleene winkel ƒ 8:12:8

Caneel

110

2

Foely

14

3

1„ Garioffel Nagulen

2

5 Nooten muschaaten

Leeguls Alhier Geslaegen

van

25 lb„ ider

p

3

614

20

10

5

17

8

24

/6

—„

41

5

19

4

18

3

280

2

360

1

541

½„

1026

—:¼

1104

—/8„

3607 p„s

Zeeguls in Z„t kosten

1

Diverse Provisien & in de Dispens

16207:

—:8

Arak Apij

11631:

7

/0

3759.

Azijn Hollands

127.

1/8

40

witte wijn

255.

½

117:

Azijn Jnlands

6:

269

17/40

104

olij van olijven

J„

6

140.

olij Clappus

1751

766.

Iarwe Zouratt

4

14020

1/6

730

Speck

3:

¾

1

Vleesch

370:

64.

vissen gedroogde

670

84

½

waxkaarsen

591

293.

40

wax

28.

59

zuijker bruine

431

½

25

zout Iavaas

4386:

11

3/12

Booter veiese

281

½

119

Sammarinde

574

43:

Transporteere

12

13. 8

17

8

0

8„

18

8

8

8.

12

11

11.8

16:

5

5

8

8

17

16:

8

19:8

8

2

12

8

19:

8

1

Nagezien

A Klop

35

1788

146172

2:

8:12:8

56

6207:

ƒ. 152438: 8:

13

8