closeTerug naar inventaris

Transcriptie

12: 16:8

4

20

6

12

24

290

400

16

5

70

194¼ id

23

15½

39

6

t

1

8

15.

14

Nagezien

N Klop

136

Restanten van A„o 1788.

vervolg der Generaale

P„r Transport

1536:7½

77.

16:8

1463

1

8

18

8.

10

19: p„s koopere Tienang Schoriels

36

10:

kleene Schilderijen

12

9

18.

koopere quispeldoors

4

3

1

kandelaars

9

21

12

stoelen

71

4.8

Taefel voor de vergaedering

1

6

240

De Kleener winkel 1 10 wi

Ell

1 15„

8.

1

kooper gewigt van 3 id

2

8

4

2

1

1

10

1

—½„

7

1.

¼

3

8

1.„

ijzere balans met schaelen

5

15

8

10

8

8

0„

Schrijff Gereedschappen. ƒ 173:11:

boek groot formaat Papier

14

1

Kleen.

2

3

8

1/6

gande phagten

5

17

patthoon papier

21

1

8

teegeel zak

4:

4

ardoes papier

1

41

8„

173

1

Schilder Behoeftens

148:6:8

hruine ooker

21

13

8.

geeler

2

9

Konings geel

50

20

Roode Menij

1

8:8

vermelsoen

35

Berleijns blauw

3

paans groen

17

6

10

riff quasten

6

3

148

6

8

Schenkagie Goederen

274:15:

p„s Armosijne Effen dubbelde beng„s

65

1

8

chitsen feijne gesch: Kust

6

66

8.

Neus doeken

I2

14

Snuijt Tobak Goate

41

94

bottee Roose water

17

37

15

274

Transporteere

8

2311

15

153672:16:8