closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

9

Waert

Korle Verthooning Nopens de vrmde

van Anno Passazo; en tegens de Memeri van

A„o 178 /7 A„o 178 7/8. Meerder

Minder

Landzoldijen

89798:19 ƒ 4319:5

85479.

14

14:8 550: 58„

225:0

Scheeps Zoldijen

775

-„

395:11:8„ 1828:7:8„ 1432:16

Scheeps Onkosten

I

63:6

Inlandse Dienaars Maandselden

10 - 1166: 3 8„

1229.

—„

: —:

38751:17:8 49615:11:—„ 10863:13 8

Randzoenen Ordinair

18211:19:8„ 22451:2:8„ 4239:3-„

Onkosten Ordinair

3334:11:8„ 3520:4:8„ 185:13

Onkosten Extra Ordinair

1127:9

8144: 15:—„ 7017: 5:8„ —:: -

Onkosten van Chialoupen

8:1

184: - - 175:18:8„

Onkosten van LeijEigenen

1019:4 - 1395:— 8„ 375:168„

Onkosten van S Hospitaal

865:10:8„ 1299:6:„ 433:15:8„

Fortificatie Reekening

2524: 2:8„ 4334:14:8„ 1810: 12:—„

Timmeragie en Reparatie

1085:12:8„ 180:9:8:

905: 3:

Condemnatie en Confiscatie

566.14

—:

374: 18:8„

946:13

Schenkagie Reekening

1991: 1

8ƒ. 23841:4

6:8 ƒ184613:1

ƒ 162763

Dit G Addeert

Het minder van het meerder afgetrocken

om de boekjaaren tegen Elkanderen

1

1991:

6

8

„162763:

te vergelijken

Zoo blijkt dat de Lasten meerder

3

21850:

21850

3

zijn dan in A„o vergangen

Maccasser in ’t Casteel

Na gezeeken

aGae

tg

Jotlen

8