closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Leott

Dienaaren

„den en weezen de volgende

yn op

Koppen waar Inland, Maho„

te zame

onder Eu„

„sche Kin„ „metaa„

dezen

ropeesen

„ren

27

17

44

en inclusive

2

2

11

2

9

2

28

30

603

563

40

61

4

178

113

64

1

28

35

2

11

9

4

2

2

Schrijvir

en zendeling

7

Tezamen

171

769

947

815

Volgns de Laaste bepaaling

Dus meerder

132.

Wapenen.

691 p„s Snaphaanen Granadiers

1926 snaphaanen granadiers zonder Bajonetten

15 Carrabijns

4 donberbussen kleene kopere

24 musquedons en musquetten

20½ p=r Pistoolen

695 p„s houwers in zoort zo met kopere als ijzere gevesten.

274 Snaphaanen gemeene

42 deegens inzoort

En de volgende Vaarthuigen

6 Pantjallangs

1 Chiampang

3 Boots

2 Schuiten

dam den 10

October Anno 1788

P: J: Bura

Eee

155