closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L:a A

Copia: Missives geschreeven door de Residenten ter

Pontiana aan Hunne Hoog Edelheedens

de hooge Indiasche Regeering te Batavia

t Zeedert den 18=e Maart 1788. tot den

2 4=tm Aectober Gnelavive

Voor Neederland

179