closeTerug naar inventaris

Transcriptie

197

Gnvlel Paesiamen

van zoodaenige Con„

„tanten, Koopmanschappen Priovisien

en verdere

Benoodigtheeden, als'er onder ultimo Aug=s 17878: ten

Comptoire Lontiana van DE Compagnie in waere

weezen bevonden zijn, te weeten,

aan Contanten

Redelen van agten

p„s 12136

5/8

32768

ƒ

Aan Vaderlandsche Koopmansz

lb 400:

Spijkers van 5 en 6: duim

55

aan Souratse Koopmansz=

Vlagge doeken in zoort

s

43

9

aan Chormandelsche Koopmansz:

Guinees Gemeene Gebleekt

18

p„s

50

5

Cambaijen sijne van 6: Cobuos

20:

10

1

67

118.

Zee guls Gedrukte

Zeeguls in zoort

D„ ƒ 910

1152:

Benoodigdheeden

Ammunitie Goederen Diverse, als

90 p„s. randgranaeten

39

1

8

20

7

4 Koopere kruit lanthaerens

13

27

6

4: Beursvaeten

8

8

4

676: Loode koogels in zoort

8

1

9

3: koeroeten ijzere

6

4

8

10 kruithoorens

31

2

6: Koopere Canon leepels van 3: lb

16

1

3

6 yzere vaerkens staerten van 3 lb

10

8

12: wissers en aensetters

18

6

6 koopere Cardoes Kookers van 3: lb

4

3„

6 wute

16

5

12: randspaeken

6

4

12 koopere laedpriemen

15

3„

6: Canan vooren

3

Transporteere

6

ƒ „103

Draege voort

34138

9

18

8

5

8

10

8

8„