closeTerug naar inventaris

Transcriptie

400

20

9

910

5„

p„

t

199

Generaele Restanten van Zoodal

„nige Koopmanschappen als er onder Ultimo Augustus

A„o 1788:— ten Comptoire Pontiana van DE Compagnie

in waere weezen bevonden zijn, met aanwijzing

met wat schip off minder vaertuijg, ende

wanneer dezelve alhier zijn

Aangebragt als

aan Vaderlandsche koopmansz:

spijkers

A„o 1788: p„r ele Chialoup Vreed en lieff van

Batavia

aan Chormandelsche Koopmanschap

Guinees Gem„ Gebleekt

A„o 1788:„

Cambaijer fijne van 6: Cobidos

_

„„

aan Souratte Koopmanschap

Vlaggedoeken in Zoort

A„o 1788:„

_„

Zeeguls Gedrukte

Zeeguls Gedrukte in zoort, waervan

141: pees in zoort:

1779.

de Barcq d’arend.

269:

1780

Chialoup Vreedenlieff

500:

„Pantj: de beschermer:

Pontiana Primo September

A„o 1788:—

PD: Kaarman

—„

—„

2„

re