closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N:o

215

Register van Zodanige Papieren als

er van hier na Nederland

verzonden werden, als

1. Vier Copias Missive van 'T opperhoofd en Raad aan

H: H: E: de dato deses

en als boven de dato 20 Meij, met

2

Vier

Een particuliere Chialoupse

„. En als boven de dato 14. Iunij, met

Vier

3

Een Particuliere Barcq

Korte sterkte der alhier bescheidene

4 Vier Generaale

Dienaaren, item amunitie Goe„

„deren En vaartuijgen.

5 Vier aparte missive van ’t opperhoofd aan H: H: E:

E:d: d: 22 october A:o p:o met Een

particuliere Vaartuijgje na Java

versonden.

opperhoofd, en Raad aan H: H: E: de

6 Vier

missive van

dato en verzonden als Even

8. Vier Berigt van Gecommitt=s weeg:s Nalatenschappen

Van ’s E: Comp:s Dienaaren

gecommitt:s nopens de Confrontatie der

9 Vier

monster Rollen teeg:s de Zoldijboeken

15 Vier Lijst van de Munten maaten en gewighten

16 Vier Vreemde scheepen en Vaartuigen

Vier Sabel restant zijnde metaale en ijsere

19

stukken en scherp

N=o 20