closeTerug naar inventaris

Transcriptie

litteren, die verseld gaat van de Copia der voorsz:

maleijdde brieff van den Jonge keijser Ontfangen

Waar meede de hooge Eer hebben ons met diepe

Veneratie te noemen /:onderstond:/ Hoog Edele

groot Achtbaere wijd gebiedende heere, en wel

Edele gestrenge heeren /:lager:/ uw hoog Edelheeā€ž

=dens onderdanige en gehoorsame dienaeren

/:was geteekend:/ W: A: van Edte, I: wanjon,

I: D: Gans. C: W: frand, en /: /: fruij, gesw: Scrita

/im margine :/ Coipang op timor den 22: October A=o 1787:

Accordeert

C S Kuijk

gesarsende