closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N9 238

l

Aan Den E Heer!

Willem Adriaan van Este

koopman en Opperhoofd deses

Comptoirs, en den resorte van dien

E Heer

In Hakoming der Ontfangene ordres Haarer

Hoog Edelheedens van den 18. Maart A:o 1774: en uwE:

mondeling bevel, hebben wij ondergeschrevene ge„

committeerdens; met de nodige accuratesse gecon„

=fronteerd de monster Rollen, onder ultimo Junij

met de onder dien datum gestootene zoldy boeken deses

Comptoirs, en deselve in allendeele daar meede accor„

=deerende bevonden,

waar meede verhoopen aan de g’Eerde Jntentie

van UwE: voldaen te hebben noemen wij ons met

Verschuldigden Eerbied /:onderstond:/ E: Heer! /Lager:/

uwelEdele dienstwillige, en ootmoedige Dienae„

„ren /: was geteek:/ F: wanJon, en S: W: Fransch

/:ter zijde stond:/ Coepang op timor den Ersta„ Julij A„ 1788

Accordeert

C uijse

geden serile