closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N:o 15 259

e

Memorie van alle zodanige Munten Mlaaten, en

gewigten, als hier ten Comptoiren Timor, en onder hoorige

bij landen zoo sE: Comp:s weegen als bij den Inlander in

gebruijk zijn te weeten

Ducaten Goude Gerande

2 p„s ƒ 6: 12: of Nid=s ƒ 5 5: 2

ducatons zilvere gecortelde

4: 3: 6:

scheepjes schellingen

7: 8 6

Nieuwe Dubbeltjes

—: 2: 8„ 2

Duijten Koopere

—: 4: —: 2

Maaten ’s Comp=s weegen in gebruijk

van

75: 40:: 30: 13 1/3. en 10: honden hollands

Maaten onder der Inlander gebruijkelijk

30 Kattjes of 37½ lb: hollands

1

_o

25.

31¼ .

_:o

20 - d:o 25:—

Gewigten ’s Comp=s weegen in gebruijk

50: 25: 10: 5: 4: 3: 2: 1: ½: ¼ 1/8: lb: hollands

Gewigten onder den Jngezeten

1: kattjes houd 1¼: lb: hollands

_=o

1: picol - 125.

In Lan dele Goud Gewig ten

1: Thaijl houd 10 maas of 12o/97 lb hollands

12. 29/100 thaijlen op Een pond hollands

Goepang op Timor den 20: September A=o 1788.

Accordeert

C uijf

gesordert