closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Totaal

6

5

3

2

10

15

3

N:o 19241

Tabel van alle de metaale en ijEere stukken kanon, benevens de kanon kogels, Zodani

deselve zig bevinden zo op de wallen, werken, buijten posten, als in de magazijn te weeten

op den 20:' September A:o 1788:

Kalibers

bequaam

defect

Totaal

kalibers

bequaam

defect

metrale kanons â 12: lb

ronde Scherp: 600:

rijsere

Kanon kogels â 12 lb

ƒ 300:-

Lang

metaale kanons â 8 lb

â 8 lb

ijsere

d=o

metaale kanons â 6: lb

_o

rijdere

â 6. lb

d=o

-

metaale kanons â 4 lb.

ijsere

d=o -

â 4: lb

metaale kanons â

3 lb

ijdere

rond scherp:

â 3: lb

d=o

_„o

86:

Lam

metaale kanond â 2: lb

rond scherp

â 2: lb

Ysere

d=o

Lang _:o 180:—

metaale kanons â 1. lb

rond scherp 154:-

â 1. lb

d=o

_=o

rjdere

—„ 50:

Lang

metaale kanons â 12. lt

rond scherp 142:

â ½: lb

d=o

ijsere

Lane

metaale kanons â ¾ lb

rand scherp 311:—

â ¾. lb

d=o

ijdere

Lang

Accordeerd

A ruijt

geszw: Serik.