closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N=o 26 265

Zij het sluijten der Negotie Boeken onder ult=o Aug=o

A=o 178 7/8 beliepen de Restanten

koopmanschappen, Contanten, en

andere Goederen ten desen Comptoir

Een somma van ƒ82101:12:8 ge„

lijk hier werd gespecificeert voor

Eerst: de

Contanten

Pard: 1366: 28: 8: ot ƒ14525: 17:- war van

ƒ14148

8

12

aen du catons zilvere gecastelde

in de kleijne Cassa

467

4

14585:17.

74

NaderlandseKoopmanschappe

2: 11:8

hangslooten

p„s

3

202: 9:—

handrottings met g'oude knoopen

2

24: 4: 8

_=o Zilveri

1

10: 8

Iugtleer murcovisch

1

Vell

67:15:8

Kooper in plaeten

lb

118

11: 8

8

Manskoussen

p:r

17

57: 15:

plaatlood

596

t

¼

37: 2:

rood kooper

49

4 14

sloot plaaten

30

144: 18:

spijkers in zoort

¼

100d

3: 9

8

staal

18

17: 11:

ijzer aen hoepen

3/10

168

staeven

18:

73

¼.

317

655: 5:

Bataviase Producten

80

19.

Aracq

264 7/30

=n

1595

13:

buskruijt

7183

H

6

21

164.

peeper

3/20:

8

12

15

13

zuijker poeder

1710

158 1/8

Transporteere

ƒ16451:15

8

8