closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3

3: 7: 8

1„8

7:17:

1:8

1

800

38250

21

18

1

1

1

2

2:

9

8

9

9

41

234

74

1

63

1

1

266

ƒ8937:17

Transport

Simoriese Producten

4=n

8

: 2

Azijn Inlands

l8

Hooning

396:

„22126:10: „22522:12:8

Wax

Eyffligenen

1230: 2:

p„s mansslaeven

Vrouweslaeven

995: 8: 8

1225:10

Vaarthuugen

921:13: 8

boot

p=r

257: 8:

schuijt

67:8: 1: 8

schouw.

„12157: 7:– „13994:10

pantjallang

Instrument Zeegels

41:11:6

van 10 rijxd=o

p:

20:15: 8

5

73: 10:

4:

49: 10: 8

3

37: 17: 8

2:

20: 1: 8

1:

45:14:

½

130: 12.

¼

24: 8: 8

11/8

444:

Galanse en Gewigten

8: 14: 8

Kooper balans met 2: Koopere schal.

p„s

454: 1.1: 8

metaale pond gewigten

3: 2: 8

2:e marcq gewigten van 10: m

54: 6: 6 520

iser balans met 2: koopere schaelen

ransporteere ƒ58645:

15:

6„

1:

6