closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

3

2

1

1

118

17

596

49

30

1098:¼

18

1.68

317

3/10

¼

¼

1.26 27

In voldoening van het g’Eerde besluijt Hunner Hoog Edelhee„

=dens d: o: 18: Iunij 1768: en 19. october 1781. Zo stelle alhier

de zijnwaaten en andere koopmanschappen bezend die

onder ult=o aug=o 1788: bij het sluijten der Boeken p=r Res„

=zant zijn gebleeven, met aanwijsing in wat Jaar en

met wat Bodem aangebragt, te weeten.

G

Europase Koopmanschappen

hangslooten A„o 1785. p=r 't scheepje d’Zl: Tallas, aangebr:

p

handrottings met goude knoopei A=o 1762: p=r ’t schip de

Silver Do T Hercules

Heugtleer muscorisch, A:o 1784: p=l het scheepje de kl: Pallas

Vel

kooper in plaaten, waar van

ld

24: lb: A„o 1774:

3

De

63. 1775. I P„r t scheepje de J=o Petrus Albertus

Hoop aangebr:

_o

31. 1781.

manskoutjen A„o 1787. p=r ’t _ Cornelia Adriana

p=r

plaat Loot, daar van

ld

387½: lb: A„o 1782: p=r de barcq de Maria

208¾. 1783. 't scheepje de kl: Pallas

_=o

Rood Kooper 1784:

ld

slootplaeten 1780. Hoop

spijkers in zoort: als

798 4: lb: A„o 1784: p=r het scheepje de kleyne Pallas

100.– 1786:1

200.- 1787: Cornelia Adriana

_o

_

Staal 1787.

Hoop

ijzer aan hoepen 1780.

kl: Pallas

staaven 1783.

Cormandelse