closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Heer Johan Adam Schilling

Gouverneur en Diricteur nevens

den Raad deeser Provintie, ge„

„rigt aan de Edele Hooge Indi„

asche Regeering te Batavia

5 25 en

gedagteekend 11: Meij en 5 Iunij

1789:, als

Een stel voor de kamer Amsterdam

Een d:o d:o d:o Zeeland

Een d:o d:o het zinder quartier

Een d:o d:o d:o Noorder

Derde Deel

Dagregister en Resolutie van de ge„

„dane Hongij ovoijagie na de Su„

„batterne Comptoiren en rond het

Eiland groot Ceram in de maan„

„den October, November en Decem„

„ber 1788:, als

Een stel voor de kamer Amsterdam

Een d:o d:o d:o Zeeland

Een d:o d:o het zuijder quartier

=

Een d:o d:o Noorder

Vierde Deel

Verzeguld pacquet, beschreeven,

Aparte