closeTerug naar inventaris

Transcriptie

35

te negotieeren; 's agtermiddags ten 4: uuren ging den welEd:

Achtb: Heer gouverneur met de Hongij vrienden g’escorteerd

door de lijfwagt en die in de vloot zijnde militie onder het geluw

van 13: basschooten na de wal, en aan land treedende wierd met

twee basschooten aldaar verwelkomt en door den Capitain van

Keffing Baoekan, den orangkaij van quaus Kanna Kanna

den Capitain van kelletaij Abdul Kasin en den gezagvoerende

oudste van kotta baroe sewaroeroe aanstrand gerecipieerd en

onder een in de Negorij staande saboea geleid; na dat zijn welEd:

Achtb met de Hongij Leeden aan een aldaar met wet Linnen

overdekte tafel zitplaats genomen hadden kwamende aan„

„weesende dorps hoofden op afvraage te verklaaren dat de volke„

„ken van de hier digt bij gelegene gehugten Kelleloehoe, Campon

Banda, koewaij en Kellebia; zig bij aankomst der vloot uit

hunne dorpen g’absenteerd hadden; vervolgens door den welEd:

Achtb: Heer gouverneur gevraagd zijnde of 'er iemand was

die iets te versoeken hadde!s zo versogte den Capitain van

Keffing Baoekan met een Comp:s vlagge en wimpel te mo„

„gen werden vereerd in steede van die hem den zoon van den

overledene Iman Sarassa ontnomen had, welk versoek hem

toegestaan en die vlagge en wimpel heeden avond aan boord

van de Admiraals Corcorre overgegeven wierd; nog verzogte

dien Capitain den welEd: Achtb: Heer gouverneur g’assisteert

te mogen worden met kruijt lood en snaphaanen, ten ein„

„de den rebel croekoe en aanhang bij een aanval eene toerijkende

resistentie te kunnen bieden, dan welk versoek zijn welEd:

Achtb: om gewigtige reeden refuseerde; nogj verzogte den Capit=n

van