closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Contra

den oudoranghaij van Adsscloeloe Pattij

den ged=e weet niets tot zijn verschoning in te

Toma Elij ged=e om zig te komen verantwoorden

brengen

wegens heb laats wegnemen van zijn geus C:E

Den Raad Condemneert den gev=e als boven in een

boete van rd 3 profisco met de Costen onder recom„

mandatie als vooren.

Den alhier bescheidene soldaat Johannes Ekter per prauw

in geselschap van ses gewapende Inlanden, in de verwekene maan

Octoler uijtgesonden na Nottie, om kundschap in te haalen waar

zig den Rebel Noekoe mogte bevinden, hoe groot zijne magt is

en door welke volkeren hij g’adsisteerd word, in zijne te rugkomst

tusschen die Negorij en Natiten een papoese Corcorre van Oning

in de rivier Saripoetij ontmoet, dezelve met zijne bij zig hebben

de Inlanders g’attaqueert, drie daar van dood geschooten en vier

levendig gevangen genomen en in ’t overbrengen derzelve na Manipa

ses andere Papoese Corcorren van Oning bij de Negorij Lissabat„

ta aangetroffen en het daar op zijnde roofgeboefte bezig gevonden heb„

„bende om die Negorij tespoleeren, daar van opnieuw vier dood geschrn

„ten en een van dezelve het hoofd afgekapt heeft; zo is ter belooning

dezer bravoure en animeering van andere tot het uit voeren

van gelijke dapere daaden, op de proposrtie van den Heer Gouverneur

goedgevonden opgem: Solvaat, schoon desselfs verband van ƒ9 nog niet g’ex

„pireert is, al egter toeteleggen de gagie van ƒ14. permaand onder een

nieuw