closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 17=n Maij 1690.

Batavia

aan den wel Ed: Heer

Joannes Camphuijs gouverneur

generaal, mitsgd:s d’Ed: Heren

Raden van N:s India

ontfangen 17. Iurij 1690:

met de seuijs Cronenburgh

Ho: Ed: gestr: Erntfeste, agtb: manhaft

t

Wijse, voorsz: seer bescheijden genereuse Heren

Ed: Hoog gebiedende Heren

Bij ons voorlopertje vanden 28:en der afgeweken maend

Copie preadvijs briefje

komt over

april, per den batavias burger Iacob Pieters. vooraft

gesonden en waervan de Copia nu ook overkomt, hebbenw

uEd: Ho: agtb. kortelijk geadviseert, de behouden over

komste, der fluijten Cronenburg, de gedien; en

’t Iagjen den swarten arent; mitsgrs hoedanige

kosten inhout van’t selve

papieren ons daermede toegebragt, en wijders naer

amboina aen d’ Ed Heer Commiss:s dirk de Haes

waren