closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A:o 1733

ontfangen

Banda

twee b'eedigde verklaringen door de over

heeden van gem. twee bodems verleend over

hunne trouwe behandeling omtrent de aen„

gebragte dranken

rapport wegens de afmatting der Scheepen

Hogenes en Doornik

ses Copsia briefjes door de Ambouse be„

Dientens na banda geschreven en datis

11. 14. en 16: aug=o en 14:' 9ber: des gesta„„

seerde mitsgaders 8: Januarij en 21. feb:

deses Jaars

twee briefjes door de ministers van Ternaten

aen, die van Banda geschreven den

-

1:' Julij en 10.' 8ber: a:o 1ass:o

delos door de Maccassaarse bedien

drie

tuijs aen als even gerigt sub dalio 15.

Juni 25: 9ber: 1732. en 6: feb: 1733.

briefje door den Sergeant Hendrik van

Leeuwen berg tot trouw aen de

Bandase regering gesz: op den 9.

maart deses Jaars

twee

Wournalen gehouden op de pantchial,

fings de kisser en Jntree gedurende

hare kruijskogten om de Z: ov= eijlan

„den

rapfort der Jongst gereverteerde gecom„

mitteerdens van of gem: ei landen en dali

3: Maij

declaratie van de geene, die op de gespron

gene Chialoup de Bierken present zijn

geweest toen dat ongeluk op arouw

gebeurd is

transport door den gesaghebber Nicolaud

Apolat gedaen een den p„l, hoofd„

administrateur Jacobus Auguer

onder ult:o maart Jongstfeeden

apparten

Pag:

737

747

748

762

767

773

776

811

836

840