closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A:o 1733.

Banda

Pag

ontfangen

apparten opneem van sComp:s Contanten

gen pagie en ammunitie goederen

851

onder ult:o april 1733.

door den boswagter Matt:s Claastz

rapport

gedaen wegens dver Constitutie der thans

886

overgesondene musschate noten

rapfort van de gesomm: tot het inleggen

van 4200 p:s gecorfijte noten in 4

omen en 2. potjes als mede 200 lb

887

marmelade en 4. vaatjes.

gvan het Castitaal der onbekende

rekenen

weesen en Banda net aenwising

hoe veel interest het selve in gem:

889

heeft afgeworsten

Eijsch

van benodigheden voor den Jare

1734 nevens den Calalogus der me

892

dicamenten

briefje en raport van gecommitteerdens.

in een ander Cochet

wegens het diepgaan van het schip

902

Nogeuls

Messive van meerm: gesaghebber en raad

nogen ae ander d.

tot Banda een wel gem:: haar

hoog Edelens tot Batavia in dato

905

5: Junij laastl: gerigt

den 4. Septemb: p:r t:

schip Terhors

't register der passieren

907

missive van even gem. bandas gesaghebber en raad

aen haar hoog Edelens tot Batavia gedateert

den 15:' augustus a.o 1733.

911

secrete missive van en aen als voren en als boven

gedaleert

962

resolutien genomen in politicque rade tot banda

van den 31. Maij tot den 7. augustus laast,

969

lerden

afgaande brieven na de buijten Comtoiren van den

24: Maij tot den 7:' aug:o 1733.

1002

aenkomnende