closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A.o 1733

ontfangen

Banda

pag:

aenkomende brieven van als boven ’t zedert

den 24.' Maij tot als even

1034

twee

rapporten wegens de visilatie der perken

op 't hooge land van Banda en ten eijlan„

de ay

1061

agt rapporten Concernerende ’t gedaan ondersoek

na nagelbomen in de perkeniers bossen en

wilvernissen aldaar van L=r A lotH.

1084

rapport behelfende de visitatie van 'sComp:s zeijl

en mindere vaartuijgen

1093

rapport van de burger Chialoupen en gontings

nevens een lijste ider aengebragte en vervoer„

de goederen

1096

rapport wegens het gelal der mooren en die

provintie, remoreerende

1103

rapport wegens het geprobeerde buskruijt

in dat gouvernement.

1707

rapport van 8000. stux geconfite nooten

1108

rapport van den boswagter Matthijs Claas

wegens de Conslitutie van t peuerij gewast 1109

twee rapporten over de afmating vant schip Ter

korst en de visilat van 't mym wan

gem: bodem voor ’t inneemen der pecerijen 1140.

missive door den gouverneur en raad in amboi

„na aan die van banda gesz: gedateert

den 3.' Junij deses Jaars

1112

Jnstructie aen de stuurlieden van de Bantchiall:

kisser en de kraai ter narigt in de be„

kruissinge der eijlanden om de oost voor„

geschreven

1115

rapport van 190. stux nooten olijkoeken

1120

Memorie van de afgescheekte sockels foely

1121

rapport en brief om haar hoog Edelens gerigt door

de gecommitt:s tot het resiteeren van ’t schip

Terhorst ter ontdecking van Particuliere gee„

deren en hoe diep dien bodem was gaende.

1139

register