closeTerug naar inventaris

Transcriptie

l

Van Banda Den 31 Mair 1733

hulpe ontblood geworden was dewyl

gene der alhier zijnde stuurlieden het

i= en uijtlootsen der schepen met ge„

eeler Versoek van

zijn omslag.

rustheijt konde betrouwen versogt dat

wij daar in welde voorsien en hem sijn

vrijdom verlenen, welk versoek bij ons overwo

gen en met eenen gerefluteerd zinde inwad

verlegentheit wi soude konnen gerrken

bij aldien de qualen van gem: van Esten

verengerde niet alleen thans met het ver„

trek, naar veel meerin den aanstaande

Jaare met d’ankomste der schepen, soo

hebben wij onder d’ g’Eerde approbatie

van uw Hoog Edelens beslaten het ver„

versoek van gemelte werfmeester van

de hand tewijsen en met ’t selve aan uw

besluit on en stuur„

man tot en behuelft

hoog Edelens terenvoijeeren dog om buijten

voor gem: van Esten

alhier aen tehouden verlegentheid te blijven der op’t schip

Doornik bescheijden opperstuurman

Bernardus Weddurg bij provisie tegens

die van ’t schip Terhorst te verwisselen

ten Eijnde p„r naaste te disponeeren,

om den gem: wedding, dan wel op laast

gem: bodem bescheijdene onderstuurman

Thomias Zuijderberg welke bij de het

vaarwater hier om Eer bekent zijn

tot een behulp van gem: van Esten

aen te houden;

by