closeTerug naar inventaris

Transcriptie

107

Van Banda Den 31 Maij 1733.

Hans Hendrik Janneke

dewyl hier voren genoemde

onder schuurman Joris Mar„

„schalk op dien bodem ge

plaatst is te ligten om alhier op

den van de kleene vaartuijgen

dienst te doen, wy hoppen het een

en ander aangesien de noodsaeke,

lijkheit zulx verEijscht heeft

by uw Hoog Edelens gunstiglyk

zal ingeschikt werden.

Met de hier voorwaards gemelin

het schipterhorst

ioten vervoer van

scheepen Doornik en Hoge

pagewasch aen

gehouden

nes /:dewil het schip Perhons„

volgens ons besluijt van

den 3: april tot den ver„

„voer van het nagewasch

en denevensgem:

onderbetaling van

aangehouden is:/. varen onder

transport geld na

.—

batoera verleene

betalinge van ’t daar toestoen„

„de kast en transport geld lot

uw Hoog Edelens over den

Jangeling Louis Welman

de Jonge Maria van grot

weeuwe