closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 21:' Maij 1733:

Batavia

Aan Zijn Hoog Edelheet den wel

Edelen groot agtb: Heere

M„r Pirk van Cloon gouver„

neur generaal, Benevens

d’ Edele heeren raden

van Nederlands

Jndia

Hoog Edele gestrenge groot

agtb: manhafte wel wijse

voorsienige genereuse gebie

dende heere en heeren

In naarkominge de hoog g’Eerde intentie

der Edele groot agtb: heeren sevent hie„

„nen in't Patria en volgens ue

Hoog Edele groot agtbare eerbiesige

beveelen by missive van dato eersten

februarij deses Jaars aen dese Re„

geringe geschreven vervat zoo heb

ben wij ondergetekende deses ’t schipt

Doornik na behoren gevisiteerd sulx

voor soo verre hebben kunnen n

gaan ook geen particulieren goederen

daar in ontwaart terwijl met alle

submissie Communiceeren dat voorsz:

bochem