closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda oonder dato 2:' Marij 1733.

gebragte lijwalen waar voor wij

uE: E: agtb: nedrig daak zegge en

daar en tegen desen halen versellen

van de Copias onser onderdanige advij

„sen op den 18:' aug:o en 21:' deser van

hier per het schip Padios en sComp:s

Chialoup D' olyftak benevens twee

burger Chialoupen aen wel gem: haer

hoog Edelens afgesonden g’accompag„

neere van de Copia Ener briefje

op den 3:' Julij van hier ten gelijde

onser vroeger submissie lettoren aen

wel gem: haar Hoog Edel:s sub dato

27. maij bevorens uE: E: agtb: over den

weg van Amboina toegeschikt aen

welk een en ander wy ons nopens de

Coustitutie deser provintie om in N

prosex te gaen reverentelijk gedragen.

UEE: agtb: gouvernement wegens

’t afgegevene voor de van hier ge„

fugeerde mansslaef ten bedragen van

rd.s 25:—14 —. en't verstrekte aen de Chia

loup D' Bierkan ter somma van

ƒ191.9.8. bij onse handelboeken ge„

crediteerd hebbende vind den opperkoop

man N:s Nicolai, sig verpligt u EE:

agtb: voor de Aan hem gedane

Pelicilate