closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij

transport van dit Comptoir hadde

ontfangen so hebbe het selve van soo

veel benodigheden distituit bevonden dat

mij genoodprangd vind uwer Ed:s Eerbiedig

teversoeken mij met de na volgende goe

deren soo dra mogelik gelieve tevoorsien

teweten

3000. segge drie duijsent rd„s Contant

10. thien lasten rijst Java

4. vier valen vleesch

4. Spek

200. kann: lampolij

1000- dubb: boss: rotting Java

100. kann: theer

100.— lb persiaans rooe

20. - harpuijs holb.

20. roet of talig

20. krijt

20. - swavel

10. - salpeter

2. riem groot formaet

2. krl:

_=o papier

15. boekCardoes.

1. blauw Clod..

1. p:s lode inkt koker

10. lb gezorteerde stof

6. bost. penne schagten

1. p:s Pennemas

4: lb

315

1733