closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 2:' Mar A:o 173.

8ber: 1732.

daar en tegen is in den agtermiddag med

behoorlyke paffedulle naCeram en goram

onder zijlgegaen den moorsmardyker sal

koekoe salemang p„r de Chialoup van den

Christen mardijker Jacob Cornelisz: groot

omtrent 12. lasten, en bemant met 18: Coppen

tot den gepermitteerden handel uijtvoerende.

2. p:s eguinees gem: geb:

6. photassen

6 Carikams gr: roode

6. bethilles rode

20. Cust Cambaijen

6. _=o nuusdoeken

20. Chitsen bengaals,

20. d=o sprien

50. parrings

20. Scholels

20. Commen, en

1. last Padij

Vrijdag.

den 3:' d=o

van den Coopman en Subalthern hoofd

tot lonthoir Mons„r Martin lelivelt

ontfing d’ E: E: heer protempore gesagheb„

„ber een briefje. behelsende dat hy op den

30: der Jongst afgewekene maend 7ber:

sijn E:E: g’agte letteren vandoegs bevo„

rens, p„r de pandchiallang d’ arouw benevens

de toegesondene goederen volgens Cognoseem.t

wel