closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 21:' Mmaij A:o 173.

october 1732:

2. parrings

1. ijsere dreg, en

1. d=o schap

mitsgaders waeren de ondervolgende goede,

ren tot ourien volgens opgaev van den

resident aldaer mede onbequam namentlyk.

4. halve steeken

1. lamp

1. slot van een troncq

10. deger scheden

6. kangertjes

3. bancoliers

2. kalkbalys

1. Warring en

1: ijsere schap.

dewelke hij bij noeste occasie van daar

souw laeten haelen en ter reparatie her

waarts oversenden terwijl het hem met

sijn E: E: mede wonderlijk tevoren quam

dat ter gem: Comptoirtje soo veel defecten

weerden bevonden doar het selve binnen

soo korten tijd eerst was gerepareerd do9

den resident barriel saijder, het sodanige

geweest was wanneer hij het Comptoir

overgenomen had.

tot het verstrecken der goede maende

als mede tot het sam betalen vandetele„

veren staende specerijen versogte hij

zijn