closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Depecher vant

Eerste smaldeeltje

met Peeper 2 ttin

1

6

C

Haar zijn Edelheijd

Den Hoog Edelen Groot

Achtbaaren Heer

M: Willem Arnold: Atting

Gouverneur Generaal

beneevens

De WelEdele Heeren Raeden

van Neederlandsch Jndia.

Hoog EdelGroot Agtbaar Heer

En

WelEdele Heeren.

eer needrig neemen wij de vrijheid, uw

Hoog Edelheedens, deezen ten geleijden der

Eerste thin vaartuijgen aan te bieden, als

zijnde

3

65