closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Februarij A:o 1787.

70 pantj riouw vand helling gekomen en

Dingsdag den 2:

een Expressen van d Goerab D' Cclips herwaard

verscheenen

Woensdag 28 niets gepasseert

Maart a„o 1787

kostgeld en randsoen en goede Maande aan

Donderdago1

de Dienaeren deeser Legie af gelangd ook

Verscheen den Khemaass Commongong binnen

deese Logie den Eersten resident een visieten gee„

vende

niets voorgevallen

Vrydag „2

't kruijt gekeerden pantjelling riouw

3

Zaturdagt

van dhelling Gehaald en toegetuijgd

4 Godts dienst

Sondag„

Ging den Eersten Resident ter audientie

Maandag a 5

bij den koning bij welke geleegendheijd zijn.

Hoogheijd Zampt van Captain Chinees bega

aan des overleedenen Captain Chinees, broeder

genaamt Soedagar bing gegeeven wierd

den opneem begonnen

Dingsdag„

Een Khemaas tommongong met een arabiesch

Woensdag 7

priester binnens Logie verscheenen

Donderdag 8 'S morgens met 't uijtsteekender vlaggen

en Los branden van ’t Canon rondsom e Lo„

gie 's Princen van orange willem de

vijf de verjaardag gerierd en Eijndigde's avond

ten ses uuren in selver voegen zijnde in

de namiddag de pantjall: riouw na zijn

Kruijspost gedepecheert

niets voorgevallen

9

Wijdsdag„

den Opneem g Eyndige

Zatutdag, 10

Gods diest verrigt verscheen een partic:

Sondag 11

Booth van Malacca alhier

maandag„ 12 khemaas tommongong binnen d Lagie /: Scheijnen

de met den nieuw aangestelde Captain

Chinees

R

Ding

Woe

D:

M

Din

We

Don

Vrij

Zat

10

Maa

D

Woot

D0

vrij

22

Jan

man