closeTerug naar inventaris

Transcriptie

43

0:

Generaelen Opneem van alle s E Comp:

Contanten Producten Koopman

schappen Provisien Buskruijt

Goederen tot gebruijkt & die er onder te

dato deezes ter ordre van d’ Residentenn

deezes Comptoirs door ons ondergetee„

„kens als Expresse gecommitteerdene

na Usantie opgenoomen er per rest

in waaren weesen /over eenkomstig

de Negotie boekjes, bevonden, zijnz

een en ander bestaande in dit nae

volgende als

Aan Contanten in Cassa

6

7410 ½ Zegge Seeven duijsend Ulierkzonders tuit Een halffe spaanse realen

Producten

1

17000

T Seeventien duijsend p Cadjangmatten voor Batavia

Koopmanschappen

lb

639

Seshondert en Neegen en dertig ponden staal

thien duijsend Seevenhondert Sestig ponden Yser in staaver

10760

Mondkosten en Provisien

„67128

Sedensestig duijsend Een hondert agter twintig te Rijst win 20 ed /:r C:t R:r Htefberine

274 1/10

k

twee hondert vier en seeventig en een thiende hann Arak Apij

5000

ei

_: Vijfduijsend ponden Zout

439

vier hondert neegen en dertig kann: lampolij

4

135

Een Hondert vijf en dertig ponden waxkaarsen.

lb

Agtien en drie quart pond Cattoen.

18¾

In D' kruijt kamer

lb

4200

vier duijsend twee hondert ee Buskruijt in 84 pees

kruijt vaatjes

Goederen tot gebruijkt

855

lb

agt hondert vijfen vijftig pend: spijkers in Dt

80

2

twee hondert entaggentig ponden slootplaaten,

260

: Borep ijzer

5

twee hondert Zestig

a

p

twee p:r ijsere Htempels

2:

twee Coopere d=to ongeschat

15

vijftien pr Guinees grof gebl: tuticcorijns tweede Z:n

6

_:o Zes p:s Nankings linnen donker blaauw

18

Agtien p=rmonteerings broeken

40

p:

_ veertig pr Schoenen Iavaasch

ƒ 11

= drie Hondert vijff en taggentig Goenij zakken.

3.85

2

en twee Boede meekoolen

R

½

eEen halve kast Medicamenten

ste