closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ngeland

1

J

1

D

2

„renster

t

125

105

Generaele lijst der geaulificeerdens en verdere

actueele bediendens dewelke, dato deese

ten deeden Comptoire present bescheijden zijn

met bekendstelling van '’t Jaar hunner bero„

de ring ot de qualileiten en t' Jaarburger afso„

lute aanstelling tolde ampten die Zijttansbekleeden

Per zoonen in ’t geheelt weeten.

DE Heer Pieter Walberck V:r Cuilenburg Sagali onderkoopmen vic koopman en Eerste

Resident

1784 op der koopman J

tweede Resident

59

Jndra aangeland

hu Hoog Edel verhoogd

gerespecteurt, dewijl Zithim tan zeer Slap

1_:

van Bamca word aangebragt, en

—„

5

de teekoos, honderde fripole Excuse,

_ _„o

weegens dit vertraag, weesen ter producee„

6

der aangeland

„ren, die Egter maar alte veil ingang bij

uw Hoog Ed: verhoogd

1

en koning vansen, niet teegenstaande wij

riegs wij de n voo

bben voorgehou„

zijn Hoogheijd ten duijdelijks te hebben

i.

„—

—:

tragten te overtuijgen, dat alle die voor„

Jrhaagt

wendsele, van Contrarie vanden en on

Geshaagt

verhoogd

veijligheid van Zeerovers, meestendeelen

—:

tendra van geland

omgevondeert waaren, met Ernstig ver„

Waervogt beveelen

in Hoog Edelh verhoogd

ar omtrintte geeven

„zoek zijn Hoogheijd: derhalven zij„

dra aangeland

uw Hoog Edelhverhoogd

ne strikste beveelen naar Banca„

India aangeland

geliefde te zenden, om de ingereed heid zijn

u Hoog Ed: vierhoogd:

„de thin, zo Spoedig moogelijk te willen

Terwaats brengen t geen dan bereeds

2

dier bereijdwilleghige schied zijnde, wij in gevvolge des koning

dia aangelanst

het nadere versesing

aan

verseekeringe, ons blijven flatteeren,

zullen wij met een

u Hoog Edelhfhoogd

Gkruijsser in straat

nde,

inetlaaten Conreijerdet met medio van deezen maandjeer

dem

Ruijme

tiert