closeTerug naar inventaris

Transcriptie

geland

7:

B

K

1:

D

25

125

205

Generaele lijst der geaulificeerdens en verdere

actuelle bediendens dewelke, dato deese

ten deezen Comptoire present bescheijden zijn

met bekendstelling van ’t Jaar hunner berd„

dering ot de qualileiten en t Jaarbanner afso„

lute aanstelling tolde ampten die zijttans bekleeden

ter zoonen in ’t geheelt weeten.

DE Heer Pieter Walberck V:r Cuilenburg

aiali onderkoopmen 1i04 koopman en Eerste

Resident

124 op den koopmans

tweede Resident

Jndra aangeland

Hoog Edel verhoogd

8_:o

5

_„o

dee aangeland

en HoogEd= verhoogd

n

__

1:

_„ ——„

_ _:

_ e

Prhaorgl

: Gechaat

—verhoogd

—.

Jndia van geland

Hoog Edelh verhoogd

„dias aangeland

n oveldellverhoogs

India aangeland

n voogld verhoogd

„—

_

Jndia aangeland

m Hoog Edelhfhoogd: