closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eland

7

7

1

D

_

125

205

Generaele lijst der geaulificeerdens en verdere

actuelle bediendensdewelke, de to deel

ten deezen Comptoire present bescheijden zijn

met bekendstelling vans 't Jaar hunner bete

dewiingot de qualiteiten en 't Jaarbuner af 19„

lute aanstelling tolde ampten die zijtans tekleeden

ter zoonen in ’t geheelt weeten.

DE Heer Pieter walberck 1: Cuilenburg Joniale onderkoopmen vio4 koopman en Eerste

Resident.

1784 on denkoogeman :

wede Resident

62 8:

andra aangelaxen

Hoog Edel verhoogd

Aan zijn Edelheijd

1 _:

Den Hoog Edelen Groot

5

Achtbaaren Heer

1 —5

_„

—„

M: Willem Amola Ming

eaaargeland

un Hoog Ed: verhoogd

Gouverneur Generaal

beneevens

De WelEdele Heeren Raeden

_„ —_

_ _

van Neederlandsch India

—„—

—1:

Jrhaorgt

: Geshaogt

Everhoogd

dia aangeland

Hoodlael Eo dt estar e

HoogEdelh verhoogd

dra aangelant

WelEdele Heeren.

n Hoog Edelhverhoogd

ondra aangeland

n Hoog Ed: veerhoogd:

.

Recertonte laatste zeer needrige van den 2 dee„

dia aangeland

„zer, Eenige vaartuijgen met thin van Banca Hoog Edelhfhoogd

g'arriveert zijnde Hebben wij den koning.

Ernstig