closeTerug naar inventaris

Transcriptie

=

ie

ijdes

ens

brede

be

vert

19

no

705

Generaele lijst der geaulificeerdens en verdere

actuelle bediendens dewelke, dato deese

ten deesen Comptoire present bescheijden zijn

met bekendstelling van ’t Jaar hunner beze

dering ot de qualileiteri en t Jaarburrger afso„

lute aanstellingt ode ampten die zijttansbekleeden

ter zoonen in 't geheelt weeten.

125

DE Heer Pieter Walberck V:r Cuilenburg

Vagale onderkoopmen 1704 koopman en Eenste

Resident

1„ HendrikJan van Schuler„ uijtregt

17201 Mattroos Ao 1784 op den koopmanJ

tweede Resident

Jndia aangeland

J:7

om Hoog Edel verhoogd

_:

—„ —„

Grisseese boekhouder, Van Gar„

„rissees boekhouder

van Garling

0

„ling, op zijn verzoek voor desselffs

_ _„o

—:

Bark een pasnaar Batavia

de waargeland

n HoogEd: verhoogd

e

hebben affgegeeven, en hij beriedede

_:

Avier is affgerakt.

_

1:

5

_

Vervrijmoedigen wij ons met de diepete

prhaogt

eerbied te verblijven:

—: Gechaogt

Everhoogt

:

dra van geland

in Hoog Edelh verhoogd

Hoog Edel Groot Agtbaar Heer

era aangeland

un Hoog Edelhverhoogd

India aan geland

Wel Edele Heeren

Van Hoog Ed: veerhoogd:

_

alembang

uw Hoog Edelheedens.

Den 19 Mlij

ondaanigen getrouwe Dienaaren

India aangeland

A:o N 17:88

unw: Hoog Edelhfhoogd:

P: Walbreck

H: J: Van Schuler